Gericht op de toekomst

Momenteel heeft het gebouw twaalf groepslokalen, een speellokaal, een aula en diverse kleine ruimten. Twee lokalen worden gebruikt door de Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ). Hierdoor kunnen leerlingen gebruik maken van de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang.

Samen met het team, bestaande uit 19 leden, geven wij les aan gemiddeld 200 leerlingen, verdeeld over acht groepen. De Bernardusschool maakt samen met negen andere basisscholen deel uit van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL). SCOL staat garant voor eigentijds onderwijs met veel aandacht voor de individuele leerling.

Wij geven elke dag les aan de volwassenen van de toekomst. Dit vraagt om een actieve houding en een vooruitziende blik in ons onderwijs, passend bij de kinderen van deze tijd.

Naast de lessen in de groepen bieden wij op ons leerplein verschillende programma's aan. De leerkracht excellentie van school biedt extra uitdaging aan leerlingen met een voorsprong. De onderwijsassistent en remedial teacher verzorgen de programma's voor leerlingen die extra hulp nodig hebben.

Daarnaast bieden wij Engels aan in groep 1 t/m 8. Het landelijk kenniscentrum Early Bird ondersteunt ons hierbij. Het vak begint speels en krijgt geleidelijk aan een formeler karakter. Meer informatie over over vroegvreemdetalenonderwijs Engels (vvtoE) en Early Bird kunt u vinden op de website van Early Bird, http://www.earlybirdie.nl/index.php?page=&pid=1

In groep 4 t/m 8 werken wij met tablets; Snappet. Met Snappet heeft ieder kind op een eigen tablet toegang tot les- en oefenmateriaal op het persoonlijke niveau. Het sluit aan op de lesmethodes die wij gebruiken in de groepen. Snappet voordelen voor leerlingen en leerkrachten:

Verbeterd leerresultaat. Snappet tabletonderwijs leidt tot betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen, hogere productie, directe feedback en meer individuele differentiatie.
Direct inzicht en overzicht. Leerlingen zien hun voortgang en leren met eigen leerdoelen te werken. De leervoortgang van de klas en de individuele leerlingen is op ieder moment zichtbaar voor de leraren. Dat helpt zowel direct in de klas, als bij de evaluatie en planning.
Meer tijdwinst. Snappet geeft rust in de klas omdat alle kinderen tegelijk op geschikt niveau aan het werk zijn. Tabletonderwijs creƫert meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediƫring door automatisch nakijken en foutenanalyse.