• Identiteit

Identiteit

Vanuit onze katholieke grondslag willen wij dat leerlingen kennismaken met verhalen uit de Bijbel. Wij laten ons hierbij inspireren door een steeds vernieuwende interpretatie van die verhalen, passend bij de tijd waarin wij leven.

Iedere maand staat een waarde centraal, bijvoorbeeld respect voor elkaar. In de godsdienstles worden Bijbelverhalen verteld die deze waarde verhelderen. Daarnaast luisteren kinderen naar verhalen uit andere geestelijke stromingen. Leerlingen gaan hiermee zelf verder in verwerkingsopdrachten en groepsgesprekken. In de school hangen posters met een spreuk die te maken heeft met de waarde van de maand. Die waarde kan ook centraal staan op andere momenten, bijvoorbeeld in klassegesprekken rond sociaal-emotionele vorming. Deze manier van werken betekent dat wij de christelijke identiteit van de school verbinden met maatschappelijke kwesties. Denk hierbij aan persoonlijke omgangsvormen, tolerantie, multiculturele samenleving en de eigen identiteit.

Door kinderen kennis te laten maken met verschillende geestelijke stromingen, en de waarden die daarin centraal staan, geloven wij dat leerlingen vertrouwen ontwikkelen in zichzelf en in de ander.