• Schooltijden

Schooltijden

Groep 1 t/m 8

Maandag - dinsdag - donderderdag - vrijdag
Ochtend;   08.30 - 12.00 uur                                                                                                    
Middag;    12.45 - 14.45 uur

Woensdag                                                                                                           

8.30 - 12.15 uur

De voor-, tussen- en naschoolse opvang wordt verzorgd door de Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ). Hiervoor zijn twee lokalen in het gebouw van de Bernardusschool ingericht. Voor meer informatie over plaatsing en kosten kunt u contact opnemen met de administratie op de hoofdvestiging van SKZ (071 – 580 80 10) of via de website www.kinderopvangzoeterwoude.nl