Schoolbestuur (SCOL)

De Bernardusschool maakt deel uit van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL). Onder SCOL vallen het Bonaventuracollege, het Visser ’t Hooft Lyceum, de rooms-katholieke basisscholen in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude en de protestants-christelijke basisscholen in Leiden. Een overzicht van regelingen die van belang zijn voor ouders en leerlingen vindt u ook op de website van SCOL.

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL)

Bezoekadres
Mariënpoelstraat 4
2334 CZ Leiden

Telefoon: 071 - 517 55 51
E-mail: info@scoleiden.nl