Ouderraad

De OR van onze school denkt mee en helpt mee bij de voorbereiding en organisatie van de jaarlijkse evenementen en activiteiten en fungeert tevens als schakel tussen alle andere ouders en het team.

Voor elke activiteit wordt een werkgroep ingesteld waar team en OR in vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroepen kunnen, indien nodig, worden aangevuld met andere ouders. Een kleine greep uit de vele onderwerpen: sinterklaas, kerstmis, schoolproject, schoolreis,schoolfotograaf, sportactiviteiten, luizen pluizen. De OR vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Bij deze vergaderingen is een bouwcoördinator aanwezig. De vergaderingen zijn openbaar en de notulen zijn voor alle ouders in te zien via deze site.
Een keer per jaar verschijnt de jaarbrief waarin de OR de activiteiten en financiën verantwoordt. Naar aanleiding van deze jaarbrief kunnen ouders aangeven behoefte te hebben aan een jaarvergadering.

Jaarlijks wordt van alle ouders een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd om de diverse activiteiten te kunnen bekostigen. De hoogte van deze ouderbijdrage wordt naar aanleiding van de financiële verantwoording geëvalueerd en opnieuw vastgesteld.
                                                                                                                             
Doordat leerlingen doorstromen is het normaal dat er regelmatig ouders afscheid nemen van de ouderraad. Om toch tot een goede vertegenwoordiging te komen is het daarom belangrijk dat er steeds nieuwe leden toetreden die weer voor een aantal jaren meedraaien en de kar gaan trekken. Naast de tijd voor vergaderingen zal er ook wat extra tijd gevraagd worden voor de diverse werkgroepen. Daar tegenover staan interessante kontakten, de discussies, de informatie over de school en een plezierige samenwerking met andere ouders. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u zich altijd richten tot ons. Dit kan door persoonlijk contact te zoeken met één van de ouderraadleden, maar het kan ook per e-mail naar orbernardusschool@gmail.com. Daarnaast heeft de ouderraad een postvak in de personeelskamer.