Inschrijven

Mocht u geintresseerd zijn in onze school, dan kunt u bellen om een afspraak te maken voor een rondleiding. U kunt uw kind ook inschrijven op de Bernardusschool via onderstaand inschrijfformulier.

De ouders, die hun kind(eren) hebben laten inschrijven op school, worden uitgenodigd voor een intakegesprek met de intern begeleider. Dit intakegesprek vindt ongeveer twee maanden plaats voordat uw kind vier jaar wordt. Wij stellen het op prijs wanneer het kind daarbij aanwezig is. Voorafgaand aan het gesprek vullen de ouders de voorschoolse lijst in, waarin gevraagd wordt naar de ontwikkeling van het kind gedurende de eerste 4 levensjaren. Deze voorschoolse lijst is het uitgangspunt voor het intakegesprek. Er is uiteraard ook gelegenheid om vragen te stellen over de school. 

Na het intakegesprek neemt de leerkracht, bij wie uw kind in de groep komt, contact met u op om een aantal dagdelen af te spreken waarop uw kind alvast even kan wennen aan de toekomstige groep.

Een nieuwe leerling die in één van de andere groepen instroomt (meestal door verhuizing) doorloopt in princeipe dezelfde procedure. Wordt een kind aangemeld voor groep 2 of 3, dan vragen wij ook om de voorschoolse informatie te verstrekken. Is een leerling aangemeld voor groep 4 of hoger dan volstaat meestal de informatie van de vorige school (het onderwijskundig rapport). De ouders en de leerling worden uitgenodigd voor een intakegesprek met de intern begeleider en de directeur.

U kunt uw kind(eren) op verschillende manieren bij ons aanmelden:

Persoonlijk aan school. Dit kan na een (telefonische) afspraak met de intern begeleider Marja Oudshoorn of de directeur Sabine Steinebach (071 - 54 21 600)

Door een voorlopig aanmeldformulier op te sturen. Dit kan via de mail (bernardusschool@gmail.com) of naar Kooikerspad 2, 2382 EA Zoeterwoude. Het aanmeldformulier kunt u hieronder downloaden.