Verlof aanvragen

Bij ziekte, religieuze feestdagen, ‘gewichtige omstandigheden’ of als u geen mogelijkheid heeft om tijdens schoolvakanties op vakantie te gaan, kunt u toestemming krijgen om uw kind niet naar school te laten gaan. Over verlofaanvragen voor 10 schooldagen of minder per jaar beslist de schoolleiding. Als de aanvraag meer dan 10 schooldagen betreft, wordt deze (verplicht) doorgestuurd naar de ambtenaar leerplichtzaken.

Het ingevulde formulier of formulieren dient u af te geven op school. In de onderstaande link vindt u het aanvraagformulier voor het verlof.

Op de site van het regionaal bureau leerplicht Holland Rijnland vindt u de richtlijnen omtrent de verlofaanvraag.