Klachtenregeling - contactpersoon

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden er af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. Wij stellen het erg op prijs wanneer u in een voorkomend geval uw klacht aan ons kenbaar maakt. Wij gaan er vanuit dat iedereen die een klacht heeft, eerst probeert het met de rechtstreeks betrokkenen te bespreken.

Als dat niet lukt, kunt u zich wenden tot een van de contactpersonen op school. Deze kunnen verder helpen bij de te volgen procedure en ervoor zorgen dat de klacht op de juiste plek terecht komt. Ook kunnen zij zo nodig behulpzaam zijn bij de verwijzing naar andere personen of instanties. De contactpersoon is onafhankelijk en zal niet zelf de klacht behandelen. Het spreekt vanzelf dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De contactpersonen zijn er niet alleen voor ouders, maar ook voor kinderen en leerkrachten.

Contactpersonen klachtenregeling, Corrie de Vassy (leerkracht groep 4)

De Interne Klachtencommissie en de vertrouwenspersoon zijn bereikbaar via het bestuursbureau van
SCOL, Mariƫnpoelstraat 4, 2334 CZ Leiden, tel.nr. 071-5175551.

Landelijke geschillen-, klachten- en bezwarencommissie voor het onderwijs: (070) 392 55 08, bereikbaar: 09.00 - 12.30 uur. Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.