• Nieuwe schooltijden

Nieuwe schooltijden

Vanaf 1 januari 2018 veranderen de schooltijden op de Bernardusschool. De leerlingen hebben vanaf dat moment drie kwartier pauze tussen de middag met de hele klas. De leerlingen eten in de klas met de groepsleerkracht. Groep 1 t/m 4 wordt hierbij ondersteund door Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ). De leerlingen spelen buiten onder toezicht van de medewerkers van SKZ.

Hieronder vindt u het inschrijfformulier namens Stichting Kinderopvang Zoeterwoude en meer informatie over de nieuwe schooltijden.