De Kajuit

BSO de Kajuit is gevestigd in de Bernardusschool in Zoeterwoude Rijndijk. De openingstijden sluiten aan op het rooster van de school.

De kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar spelen bij de Kombuis. Met de kinderen worden allerlei activiteiten en workshops bedacht en uitgevoerd. In de vakantie worden alle activiteiten georganiseerd vanuit een, door de kinderen gekozen, thema. Ook worden er in de vakantie geregeld uitstapjes georganiseerd.

De kinderen vanaf 8 jaar bezoeken Het Kraaienest. Samen met de pedagogisch medewerkers maken zij het activiteitenprogramma. De kinderen worden gestimuleerd om uit een breed aanbod van activiteiten keuzes te maken. Op een enthousiaste en spontane manier leren ze invulling te geven aan hun vrije tijd.