Privacy

Wij vinden privacy belangrijk

Bij de aanmelding van uw kind verstrekt u ons zijn of haar persoonsgegevens, onder andere de naam, geboortedatum en het huisadres. In de tijd dat uw kind bij ons op school zit, komen er meer gegevens bij. Bijvoorbeeld schoolprestaties om een rapport of diploma te kunnen geven.

Wij houden ons bij het verwerken van persoonsgegevens aan de eisen in de privacywet (AVG). Dit betekent onder andere dat wij niet meer gegevens verzamelen en bewaren dan noodzakelijk is, dat u deze gegevens kunt inzien en dat wij altijd uw toestemming vragen wanneer wij foto’s of ander beeld willen gebruiken waar uw kind herkenbaar op staat.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het schoolbestuur, SCOL. Daar vindt u het privacyreglement en andere relevante informatie. Kijkt u hiervoor op scoleiden.nl/privacy